Season:

Results - Season 96 - Poland

Back to overall results

# Nation Group Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 Poland flag Patryk Janczak Pro - 5 34.8 2.4 3.6 4.8 4.8 0.0 3.6 6.0 6.0 3.6
2 Poland flag Mariusz Malczuk Pro - 17 30.0 3.0 4.8 3.0 0.0 3.6 6.0 4.8 4.8
3 Poland flag Ania Piekarska Master - 3 13.6 0.0 3.2 0.0 0.8 3.2 1.6 4.8
4 Poland flag Marcin Milczarek Amateur - 43 8.4 2.0 2.4 4.0
5 Poland flag Jasiek Kornet Amateur - 73 8.4 0.8 2.0 3.2 0.0 2.4
6 Poland flag Mateusz Wieczorek Pro - 4 7.8 0.0 0.0 0.0 4.8 2.4 0.6
7 Poland flag Marek Popławski Amateur - 49 3.2 3.2 0.0 0.0
8 Poland flag Dariusz Borysiewicz Pro - 9 2.4 1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0