Season:

Results - Season 83 - Poland

Back to overall results

# Nation Group Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
1 Poland flag Ania Piekarska Elite 99.0 6.0 10.0 5.0 8.0 2.0 1.0 6.0 10.0 5.0 6.0 8.0 3.0 1.0 8.0 8.0 10.0 2.0
2 Poland flag Patryk Godowski Amateur - 48 54.4 3.2 4.0 4.0 3.2 4.0 2.4 3.2 4.0 4.0 4.0 3.2 4.0 4.0 3.2 4.0
3 Poland flag Michał Sułek Pro - 22 48.6 1.2 0.6 3.6 4.8 3.6 4.8 6.0 0.0 2.4 2.4 6.0 4.8 3.6 4.8
4 Poland flag Nikola Brojak Pro - 8 44.4 4.8 6.0 3.6 3.6 3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 3.6 2.4 4.8 6.0 1.8 0.0 0.0 0.0
5 Poland flag Emil Kwiatkowski Pro - 12 44.4 6.0 6.0 0.0 0.0 4.8 3.6 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 Poland flag Mariusz Kuczak Pro - 25 40.2 6.0 1.8 4.8 6.0 6.0 4.8 4.8 6.0
7 Poland flag Adrian Skrobiński Pro - 17 39.6 6.0 2.4 4.8 0.0 1.2 6.0 4.8 2.4 2.4 4.8 0.0 0.0 4.8
8 Poland flag Kuba Szajbel Master - 4 27.2 2.4 0.0 8.0 0.0 4.0 4.8 8.0 0.0
9 Poland flag Patryk Janczak Master - 4 7.2 4.0 3.2
10 Poland flag Rafal Celejewski Master - 5 6.4 6.4 0.0
11 Poland flag Sebastian Janczewski Amateur - 56 6.4 2.4 4.0 0.0