Season:

Results - Season 74 - Poland

Back to overall results

# Nation Group Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
1 Poland flag Łukasz Rutkowski Pro - 11 79.2 6.0 4.8 3.0 3.6 4.8 4.8 1.8 6.0 3.6 6.0 2.4 6.0 4.8 3.6 6.0 6.0 6.0
2 Poland flag Andrzej Powalka Pro - 6 64.8 6.0 0.0 3.0 0.0 4.8 4.8 6.0 4.8 6.0 6.0 6.0 4.8 4.8 4.8 3.0
3 Poland flag Darek Kolodziejski Pro - 5 61.8 4.8 3.6 0.0 6.0 3.6 2.4 3.0 2.4 4.8 3.6 6.0 4.8 4.8 6.0 6.0 0.0
4 Poland flag Grzegorz Ogarek Pro - 12 53.4 3.6 0.0 6.0 6.0 1.8 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0
5 Poland flag Kuba Szajbel Pro - 17 52.8 1.8 6.0 2.4 6.0 3.0 4.8 1.2 3.6 3.0 4.8 1.8 4.8 6.0 3.6 0.0 0.0 0.0
6 Poland flag Sebastian Jóźwiak Pro - 18 48.0 3.0 0.0 4.8 3.6 6.0 4.8 1.8 0.0 0.0 2.4 6.0 6.0 4.8 3.6 0.0 1.2 0.0
7 Poland flag Paweł Zaburski Elite 46.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 3.0 0.0 8.0 0.0 3.0 0.0 4.0 3.0 2.0 8.0 8.0 0.0
8 Poland flag Adam Wójcik Pro - 17 41.4 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 6.0 3.6 6.0 0.0 0.0 4.8 6.0 4.8 4.8 1.2 3.0 0.0
9 Poland flag Emil Kwiatkowski Master - 2 16.0 8.0 8.0
10 Poland flag Bronek Obarewicz Pro - 7 10.2 2.4 2.4 2.4 0.0 3.0