Season:

Results - Season 90 - Greece

Back to overall results

# Nation Group Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
1 Greece flag Nikos Tzivas Pro - 13 54.6 3.6 4.8 6.0 6.0 6.0 0.6 1.2 4.8 6.0 6.0 4.8 4.8 0.0
2 Greece flag Katerina Kakni Master - 1 44.0 4.0 8.0 0.8 3.2 8.0 4.0 0.0 0.0 6.4 0.0 6.4 0.0 3.2
3 Greece flag Yiánnis Lólas Amateur - 21 41.2 4.0 4.0 4.0 3.2 3.2 3.2 4.0 1.2 0.0 4.0 4.0 2.4 4.0
4 Greece flag Tom Karagian Amateur - 57 21.6 4.0 2.4 3.2 2.4 2.0 1.2 4.0 2.4
5 Greece flag Fotios Bakas Amateur - 31 12.0 1.2 1.6 1.2 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 Greece flag Apostolis Goutzos Master - 3 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
7 Greece flag Nick Tsagarakis Amateur - 49 5.6 3.2 2.4 0.0
8 Greece flag Panayiótis Papanikoláou Amateur - 23 5.2 1.2 0.0 4.0
9 Greece flag Ioannis Kalogirou Master - 5 0.8 0.8 0.0