Season:

Results - Season 82 - Greece

Back to overall results

# Nation Group Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
1 Greece flag Chris Tsalas Amateur - 7 47.6 3.2 3.2 2.0 3.2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Greece flag Yiánnis Spirópoulos Amateur - 65 47.2 2.0 4.0 3.2 3.2 1.6 4.0 4.0 4.0 4.0 3.2 4.0 4.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0
3 Greece flag Omiros Pevlantzos Amateur - 70 45.2 4.0 2.4 2.4 4.0 3.2 4.0 4.0 3.2 3.2 2.0 2.4 4.0 4.0 0.0 2.4 0.0 0.0
4 Greece flag Makis Katsoulas Pro - 1 35.4 4.8 3.0 6.0 2.4 1.8 1.2 3.6 0.0 3.0 3.0 4.8 1.8 0.0 0.0
5 Greece flag Androklis Georgousidis Amateur - 22 12.8 1.6 2.0 0.0 0.8 0.0 2.0 0.0 2.4 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 2.0
6 Greece flag Vasilis Zoumpi Pro - 23 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Greece flag Apostolis Goutzos Elite 0.0 0.0 0.0
8 Greece flag Giannis Kiriakidis Pro - 21 7.2 6.0 0.0 0.0 1.2 0.0
9 Greece flag Thrasos Saxonis Rookie - 9 0.0 0.0 0.0
10 Greece flag Klavdios Nikolaou Rookie - 50 6.8 1.6 1.6 1.0 1.0 1.6