Season:

Results - Season 76 - Colombia

Back to overall results

# Nation Group Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
1 Colombia flag Andrew King Pro - 20 19.2 2.4 0.0 1.2 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 2.4 0.6 0.0 0.0 3.6 0.0 3.6 3.0 0.0
2 Colombia flag Carlos Esparza Master - 1 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 2.4 0.8 0.8 4.8
3 Colombia flag Olver Hernández Pro - 14 12.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 4.8 0.0 0.6 2.4 0.0 2.4 0.0
4 Colombia flag Yeison Ramirez Rookie - 160 9.2 1.2 1.6 1.6 1.2 1.6 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Colombia flag Andres Palacio Rookie - 22 8.0 0.6 0.0 0.4 2.0 0.6 0.8 1.0 0.8 1.2 0.6 0.0 0.0
6 Colombia flag Mario Hoyos Pro - 24 7.8 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
7 Colombia flag Edwin Torres Rookie - 120 2.0 2.0 0.0
8 Colombia flag John Montes Amateur - 83 0.4 0.4 0.0
9 Colombia flag Edwin Silva Elite 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Colombia flag William Gutierrez Pro - 16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 Colombia flag Jhon Alexander Osorno Alvarez Amateur - 66 0.0 0.0 0.0