Season:

Results - Season 85 - Poland

Back to overall results

# Nation Group Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 Poland flag Kuba Szajbel Master - 4 51.2 0.8 8.0 0.8 4.8 6.4 0.0 8.0 4.8 8.0 1.6 8.0
2 Poland flag Cezary Skonieczny Pro - 8 35.4 1.2 3.0 6.0 6.0 4.8 4.8 3.6 6.0
3 Poland flag Maja Soren Pro - 18 34.8 3.0 3.6 6.0 6.0 3.6 4.8 6.0 1.8
4 Poland flag Łukasz Dudek Amateur - 39 32.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.2 1.6 4.0 3.2
5 Poland flag Maciek Paruch Amateur - 14 23.6 2.4 4.0 4.0 4.0 3.2 2.0 4.0
6 Poland flag Łukasz Głuszak Pro - 22 16.8 4.8 0.0 6.0 0.0 0.0 6.0
7 Poland flag Paweł Kowolik Amateur - 15 14.8 4.0 2.0 2.4 4.0 0.0 2.4
8 Poland flag Patryk Godowski Pro - 23 6.6 0.0 3.6 3.0
9 Poland flag Rafal Celejewski Elite 6.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0
10 Poland flag Patryk Janczak Elite 0.0 0.0 0.0 0.0