Season:

Results - Season 80 - Poland

Back to overall results

# Nation Group Total R1
1 Poland flag Adam Wierzba Master - 1 6.4 6.4
2 Poland flag Marek Wasilewski Pro - 9 6.0 6.0
3 Poland flag Łukasz Włodek Pro - 15 6.0 6.0
4 Poland flag Arkadiusz Nicewicz Pro - 25 4.8 4.8
5 Poland flag Paweł Zaburski Master - 4 0.8 0.8
6 Poland flag Ewelina Popis Pro - 8 0.0 0.0